Inboedelverzekering

De inboedelverzekering dekt de schade aan de spullen in uw huis als gevolg van verzekerde risico’s zoals brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, explosie of vorst. De financiële gevolgen hiervan kunnen zeer groot zijn, zeker in het geval van totaal verlies door brand. De polisvoorwaarden verschillen sterk per verzekeraar.
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. Voor bepaalde zeer waardevolle spullen, bijvoorbeeld sieraden, kunt u een speciale verzekering afsluiten. Sieraden zijn in de meeste gevallen meeverzekerd voor € 5.000,= als ze “los” in het huis liggen. Onder los wordt o.a. verstaan: sieraden die op een nachtkastje liggen of op het planchet in de badkamer zijn neergelegd en de sieraden die zich in een opbergcassette bevinden. Er zijn maatschappijen die een aanvullende dekking eisen voor het verzekeren van een meerwaarde aan sieraden. Soms worden er voorwaarden gesteld om binnen de standaard dekking meer aan sieraden verzekerd te hebben. De eis is dan dat de sieraden zich in een kluis moeten zitten met de juiste waardeberging.
Waardeberging staat voor de klasse van de kluis. Hoog duurder de inhoud hoe hoger de waardedekking. Bij een kluis kan men ook weer kiezen tussen een kluis voor alleen inbraak, alleen brand en de combinatie van brand en diefstal. Niet alleen sieraden vallen onder de kostbare inboedel maar ook antiek, schilderijen, zilverwerk en de categorie computer, tv en radio met alles wat daarbij hoort. Wat heel veel mensen niet weten dat verzamelingen ook bij een groot aantal maatschappijen onder kostbare inboedel valt. Er is dan snel sprake van een zware onder verzekering zonder dat u er erg in heeft.

De waarde van de inboedel wordt op verschillende manieren berekend. Men kan een inboedelmeter invullen waarop aangegeven wordt hoeveel van alles er zich in de woning bevindt of aan de hand van een aantal vragen die betrekking hebben op de leef- en woonsituatie. Gemiddeld komt een”standaard” huishouden ( 2 volwassenen en 2 kinderen) niet boven de € 100.000,= euro uit aan waarde van de inboedel. Dat wordt ook wel eens als uitgangspunt genomen bij het verzekeren van de inboedel van klanten door verzekeringsmaatschappijen. In uw geval kan dat veel te hoog zijn omdat u bijvoorbeeld alleen woont in een 2 kamer appartement.

Premiebepalende factoren:

Een aantal dingen zijn belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:

• De waarde van de spullen.
• In welke woonplaats woont u.
• Type woning. (flat, vrijstaand, rijtjeshuis, ..)
• Goed hang- en sluitwerk of een alarm die aanwezig is
• Welke dekking u wenst.
• Soms wil de verzekeraar uw schadeverleden weten.
• Al dan niet garantie tegen onderverzekering.

Denk er aan dat schade gerelateerd wordt aan de verzekerde waarde. Is de verzekerder waarde € 100.000,= maar de werkelijke waarde € 200.000,=, krijgt u bij schade van de € 50.000,= slechts € 25.000,= uitgekeerd.

Woont u dicht bij de uiterwaarden van een grote rivier dan loopt u de kans dat deze een keer overstroomd.  Overstroming van een rivier is niet mee te verzekeren en moet dan ook bij de staat geclaimd worden. Mocht het water uit de vaatwasser stromen en op deze manier een “overstroming” binnen veroorzaken dan valt deze wel onder de dekking van de meeste verzekeringsmaatschappijen. Let dus goed op hoe u de schade omschrijft omdat door de verkeerde woord keuze er zomaar onterecht een afwijzing van vergoeding kan volgen na een waterschade.

 

Verzekering doorlichten

Vraagt u zich eens af: - Bent u wel verzekerd voor alle gewenste risico's ? - Betaalt u niet teveel ? - Bent u niet onder- of zelfs dubbel verzekerd ?

Copyright © 2015 Verzekerder.nl - Zeker Verder!