Rechtsbijstandsverzekering

Als ondernemer loopt u veel risico´s. Een slepend geschil met uw leverancier over een contract, een probleem met een medewerker of een klant die niet betaalt. Een zakelijke rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden bij het geven van enkel advies tot en met belangenbehartiging in de rechtszaal. Branches verschillen, dus ook de risico´s daarom is de zakelijke rechtsbijstandverzekering meestal opgebouwd in rubrieken. Hieronder een aantal rubrieken met enkele voorbeelden van verzekerde gebeurtenissen:

Aankoop goederen/diensten
Deze verzekeringsmodule geeft dekking voor rechtshulp in geval van juridische problemen bij verkeerde leveringen of leveringen van slechte kwaliteit. Stel uw leverancier voorziet u van een foutieve levering. Vaak kunt u dan wel de directe kosten, de betaling die u heeft gedaan, terugkrijgen. De indirecte schade wordt echter meestal niet vergoed. Denk maar eens aan de kosten van het opnieuw uitvoeren van uw werkzaamheden of het verlies van opdrachten doordat uw klant het vertrouwen in uw bedrijf kwijt is geraakt.

Bedrijfsvoering
U bent verzekerd van rechtshulp bij geschillen die verband houden met uw bedrijfs- of beroepsuitoefening. Denk bijvoorbeeld aan een conflict over uw nieuwe boekhoudprogramma dat niet naar behoren werkt of het schoonmaakbedrijf dat de werkzaamheden in uw bedrijfspand niet goed uitvoert.

Incasso
Wanneer een debiteur zijn eigen “betaalregels” hanteert is een incassoprocedure soms de enige oplossing. Met een verzekering met de dekking incassoservice bespaart u zich zelf tijd en geld van deze administratieve rompslomp!  U kunt bij een aantal verzekeringsmaatschappijen de aanspraak op incassobijstand bij het vorderen van betalingen van openstaande facturen bij een achterstallige debiteur mee verzekeren. De vordering moet wel zijn ontstaan uit een overeenkomst zoals bedoeld in de module verkoop handelsgoederen en diensten. Als een afnemer bijvoorbeeld zijn rekening niet betaalt vanwege financieel onvermogen, dan is er geen sprake van een juridisch geschil en valt het niet onder de rubriek verkoop goederen en diensten. De afnemer bestrijdt niet dat hij moet betalen, maar is eenvoudig niet in staat te betalen. Voor die gevallen is er deze dekking, de rubriek incasso.

Motorrijtuigen
Met de module Motorrijtuigen bent u verzekerd van rechtshulp bij contractuele geschillen betreffende uw zakelijke personenauto, bestelauto, vrachtauto of motorrijwiel. Ook als het gaat om geschillen over materiële schade, geschillen over het terugvorderen van motorrijtuigen en het invorderen van rijbewijzen. U bent verzekerd van rechtshulp wanneer u bijvoorbeeld tijdens uw werk als bestuurder of passagier van een (vracht)auto aan het verkeer deelneemt.

Verkoop goederen/diensten
Hiermee heeft u recht op hulp bij geschillen met uw afnemers. Stel u heeft een overeenkomst met een afnemer en deze zegt ineens eenzijdig de samenwerking op. De nieuwe eigenaar van het bedrijf heeft besloten met een andere partij in zee te gaan. De door u gemaakte kosten wil hij niet vergoeden, ondanks dat uw verkoopvoorwaarden hier duidelijke bepalingen over bevatten. Voor dit soort geschillen geldt wel dat er sprake moet zijn van een duidelijk juridisch geschil. Als een afnemer bijvoorbeeld zijn rekening niet betaalt vanwege financieel onvermogen, dan is er geen sprake van een juridisch geschil. De afnemer bestrijdt niet dat hij moet betalen, maar is eenvoudig niet in staat te betalen. Hiervoor is er de rubriek incasso.

Verzekering doorlichten

Vraagt u zich eens af: - Bent u wel verzekerd voor alle gewenste risico's ? - Betaalt u niet teveel ? - Bent u niet onder- of zelfs dubbel verzekerd ?

Copyright © 2015 Verzekerder.nl - Zeker Verder!