Reisverzekering

Voor iedereen die zakelijke relaties onderhoud in het buitenland kan het belangrijk zijn om een reisverzekering af te sluiten. Het kan zijn dat uw medewerkers een paar dagen naar het buitenland gaan maar een week of langer is soms ook nodig. Wanneer is er sprake van een zakenreis: wanneer het verblijf in het buitenland noodzakelijk is voor besprekingen, symposium- of congresbezoek en toezichthoudende en administratieve activiteiten voor het bedrijf. Gaat u of uw medewerkers vaak dan kan een doorlopende zakenreisverzekering een uitkomst.  Binnen de verzekering zijn er diverse mogelijkheden  voor de dekking. Wilt een er een rechtsbijstanddekking bij of een hoge bagagedekking. Net wat voor u of uw medewerkers van toepassing is. In de meeste gevallen zit er een ongevallen en medische dekking in het basispakket. Hulpverlening in geval van een ongeval of ziekte is natuurlijk ook meeverzekerd. Gaat  u of uw medewerkers met de auto dan is er vervangend vervoer dan is vervangend vervoer bij pech mee te verzekeren, afhankelijk van de leeftijd van het voertuig. Gaat er een partner mee op reis of een assistent dan is in vele gevallen de verzekeringspremie voor deze personen lager.

Annulering is ook als extra mee te verzekeren in geval van bijvoorbeeld overlijden of in levensgevaar zijn van een familielid in Nederland in de eerste of tweede graad. Bent u zelfstandig ondernemer en u huurt een zaakwaarnemer in zodat u weg kan bij uw bedrijf, kan het gebeuren dat deze verhinderd is door bijvoorbeeld ziekte. De reis moet nu geannuleerd worden en de kosten daarvoor zijn als extra dekking bij sommige verzekeringsmaatschappijen  mee te verzekeren.

Er is ook verschil in de dekking voor de bagage en daar kan men bij schade een groot financieel verlies oplopen. Het is dan ook raadzaam om goed naar de polisvoorwaarden te kijken hoeveel er vergoed wordt in de voor u meest belangrijke categorie zoals bijvoorbeeld de dekking voor verlies of diefstal van geld.

Net als bij de particuliere reisverzekering kunt u kiezen voor een extra dekking die uitkeert bij geheel of gedeeltelijk invalide raken door een ongeval.

Wilt u de medische kosten meeverzekeren die tijdens de zakenreis noodzakelijk zijn, dan moet u goed nagaan of iemand met alleen basiszorgverzekering wel te verzekeren is tijdens een reis buiten de landen die in de Europa dekking zitten. Vaak  wordt er een aanvullend pakket bij de zorgverzekering geëist om voor deze dekking in aanmerking te komen. Net als bij de particuliere reisverzekering raden wij u aan om een EHIC kaart mee te nemen. Met deze kaart wordt u sneller geholpen in de landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Australië  en hoeft u meestal de rekening niet voor te schieten omdat deze rechtstreeks verwerkt wordt. Deze kaart vraagt u aan bij de zorgverzekeraar of op www.ehic.nl en kost u niets. Er kan ook aangeven worden dat u de kaart vanaf heden elk jaar toegezonden wenst te hebben. De kaart is persoonsgebonden en ook aan te vragen voor verzekerden onder de 18.

Vindt de reis met de auto plaats en heeft u vervangend vervoer nodig onderweg, dan worden de huurkosten voor een gelijkwaardig vervoermiddel meestal vergoed met een maximaal aantal dagen. Naast de dekking voor vervangend vervoer is er meer mogelijk bijvoorbeeld automobilistenhulp:

* kosten voor noodzakelijke hulp langs de weg
* sleepkosten naar een garage
* repatriëring van beschadigde voertuigen
* nazending van onderdelen ten behoeve van de reparatie
* repatriëring bagage

Rechtshulp is bij een aantal verzekeraars ook een mee te verzekeren optie. Vaak is het verzekerd bedrag beperkt en worden kosten van bijvoorbeeld het proces, honoraria van advocaten en/of deurwaarders en waarborgsom niet geheel vergoed omdat men boven de grens uit komt. Ook binnen de zakenreis verzekering zijn er diverse mogelijkheden.

Verzekering doorlichten

Vraagt u zich eens af: - Bent u wel verzekerd voor alle gewenste risico's ? - Betaalt u niet teveel ? - Bent u niet onder- of zelfs dubbel verzekerd ?

Copyright © 2015 Verzekerder.nl - Zeker Verder!