Opstalverzekering voor het verzekeren van uw woning

De woonhuisverzekering wordt ook wel opstalverzekering genoemd. Deze verzekering dekt de schade aan uw huis als gevolg van bijvoorbeeld  brand, storm, inbraak, neerslag, bliksem, explosie of vorst.  De financiële gevolgen van schade aan uw woonhuis kunnen erg groot zijn. Zeker bij totaal verlies door brand.
De schade die de verzekeraar vergoedt, is vaak vele malen hoger dan de door u betaalde premie voor de verzekering. Wanneer u voor uw koophuis een hypotheek afsluit, bent u vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten.

Per verzekeraar verschillen de polisvoorwaarden sterk. Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. Deze uitgebreidere dekking vergoed dan bijvoorbeeld ook schade door eigen schuld. Het moet dan natuurlijk wel schade zijn die niet moedwillig is toegebracht. Schade aan het huis wordt dan vergoed als men bijvoorbeeld door een val van de trap de deur ontzet die onderaan de trap staat. Ook zijn er maatschappijen die het verwijderen van graffiti van de muren van verzekerde gebouwen vergoeden bij een uitgebreidere dekking.

Een opstalverzekering wordt vaak op basis van de herbouwwaarde van uw huis afgesloten. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om een gelijkwaardig huis met de zelfde soort materialen op dezelfde plaats met dezelfde functie weer op te bouwen. Deze waarde wijkt af van de verkoopwaarde en de WOZ waarde voor de belasting. Men kan zich laten verzekeren tegen een uitgerekende herbouwwaarde maar ook tegen een maximale waarde. Afhankelijk van de herbouwwaarde van uw woning kunt u bij de één beter af zijn dan bij de ander.

Naast de schade die u geleden heeft door een gedekte gebeurtenis worden ook meestal de kosten vergoed voor het voorkomen van erger en de opruimkosten.

Vaak wordt er ook ten onrechte gedacht dat alle aanvullende verzekeringen zoals een glas– of tuinverzekering bij dezelfde maatschappij ondergebracht moet worden.
Hiervoor mag u naar een ander maatschappij als die polis beter bij u past betreft de voorwaarden of de prijs.

Heeft u een kantoor of praktijkruimte aan huis met een minimale waarde aan inboedel? Deze valt ook wel eens onder de inboedel verzekering van de woning mits het vermeld wordt aan de verzekeraar. Het gaat wel ten koste van het verzekerde bedrag van de privé inboedel maar is meestal een mooie combinatie van beide die binnen de gegeven dekking valt.

Geef altijd wijzigingen aan de woning op tijd door om onderverzekering te voorkomen! Plaatsen van een dakkapel of het aanbouwen van een serre zijn enkele voorbeelden van wijzigingen.

Premiebepalende factoren:

Een aantal dingen zijn belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:

• Heeft de woning een rieten dak of gewoon van dakpannen.
• Woont u in een vrijstaande woning of in een rijtjeshuis
• In welke woonplaats woont u.
• Herbouwwaarde opstal.
• Welke dekking kiest u al dan niet aanvullend.
• In een aantal gevallen uw schadeverleden.
• Kiest u zelf voor een eigen risico.

 

Verzekering doorlichten

Vraagt u zich eens af: - Bent u wel verzekerd voor alle gewenste risico's ? - Betaalt u niet teveel ? - Bent u niet onder- of zelfs dubbel verzekerd ?

Copyright © 2015 Verzekerder.nl - Zeker Verder!