Machine- en Machinebedrijfsschadeverzekering

Draait alles in uw bedrijf om uw machinepark of installaties dan is een machinebedrijfschadeverzekering voor u om uw bedrijfscontinuïteit te garanderen bij uitval van de machines of installatie. Met deze verzekering verzekert u naast de schade aan de machinepark ook de financiële gevolgen van de uitval omdat u niet meer kunt produceren.

Welke schade is onder andere meeverzekerd in de machine- en machinebedrijfschadeverzekering:
De verzekering dekt de materiële schade aan en de noodzakelijke reparatie kosten van machine of installatie als gevolg van bijvoorbeeld:

* overspanning
* implosie
* inductie
* schade ontstaan tijdens reiniging
* schade ontstaan door binnendringing van vreemde voorwerpen
* constructie en materiaalfouten
* schade ontstaan door verplaatsing vanwege (de)montage inclusief testen en proefdraaien

Bedieningsfouten in de garantie periode vallen niet onder de normale garantie en de gevolgschade ook niet. Deze fouten en hun gevolgen zijn bij een aantal verzekeraars ook mee te verzekeren. Financiële schade door het stil vallen van de machines of installatie zijn ook  mee te verzekeren bij de meeste verzekeraars en daar vallen vaak de vaste lasten waaronder de salarissen en de misgelopen winst onder de dekking. De verzekering keert niet uit bij opzet, normale slijtage, achterstallig onderhoud en als de schade is ontstaan voordat de verzekering gesloten is. Een groot aantal verzekeraars eisen dat u zich houdt aan de door de leverancier aanbevolen onderhoud.
Ook hier geldt weer dat afhankelijk van uw bedrijf er verschillende keuzes zijn in de dekking.

Verzekering doorlichten

Vraagt u zich eens af: - Bent u wel verzekerd voor alle gewenste risico's ? - Betaalt u niet teveel ? - Bent u niet onder- of zelfs dubbel verzekerd ?

Copyright © 2015 Verzekerder.nl - Zeker Verder!