Levensverzekering

Met een levensverzekering bedoelen we een verzekering die een geldsom uitkeert als degene die verzekerd is komt te overlijden. Omdat degene die verzekerd is in dat geval de uitkering niet meer kan aannemen gaat dit geld naar de nabestaanden. Mocht de overledene schulden hebben, dan moeten die eerst worden afgelost uit de uitkering van de levensverzekering.

Er zijn ook levensverzekeringen die overgaan tot een uitkering als de verzekerde op een bepaalde datum nog in leven is. Deze verzekeringen worden vaak gebruikt om een hypotheekschuld in een keer af te lossen, in plaats van een annuïteitenhypotheek, waarbij elke maand een stukje wordt afgelost.

Het bedrag dat wordt uitgekeerd kan ook voor andere zaken bestemd zijn, zoals een voorziening voor de oude dag of om te sparen voor toekomstige uitgaven, zoals een ouder echtpaar die graag met een camper op reis willen gaan.

Als derde mogelijkheid is er een gemengde vorm die betaalt uit aan het einde van een van tevoren vastgestelde periode of zoveel eerder als de verzekerde komt te overlijden.

De uitkering kan in plaats van in een keer, ook elke maand worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als de uitkering wordt gebruikt om als aanvulling van een AOW uitkering te dienen.

De verzekeraar kan tussentijds voor alle verzekerden de premie verhogen of verlagen als uitkering bij invaliditeit is meeverzekerd. Mocht de situatie zich voordoen dat degene die verzekerd is zijn bijdrage niet meer betaald, dan heeft de verzekeringsmaatschappij onder een aantal voorwaarden de mogelijkheid om de verzekering stop te zetten. Ook kan hij besluiten dat er verder geen bijdrages meer betaald hoeven te worden, maar de uitkering zal dan uiteraard ook lager, meestal veel lager, uitvallen.

De maatschappij kan om andere redenen niet tussentijds de overeenkomst tot levensverzekering beëindigen.

Degene die verzekerd is kan bepalen aan wie de uitkering zal worden gedaan. Bij een levensverzekering die onder een hypotheeklening hangt wil de bank als eerste begunstigde worden aangewezen, zodat het geld niet naar andere eventuele schuldeisers of nabestaanden kan gaan.

Degene die verzekerd is, kan wel de verzekering tussentijds opzeggen. Hij zal dan, als het een kapitaalsverzekering betreft, een veel lagere uitkering krijgen. Hij kan besluiten om geen premies meer te betalen, in overleg met de verzekeringsmaatschappij, die dan aan het einde van de looptijd ook weer een aanzienlijk kleiner bedrag zal uitkeren.

Een bijzondere vorm van levensverzekeringen zijn de zogenaamde uitvaartverzekeringen. Hieruit kan door de nabestaanden de uitvaart van de verzekerde worden betaald. Soms keert de maatschappij geen geld uit, maar verzorgt de uitvaart.

Verzekering doorlichten

Vraagt u zich eens af: - Bent u wel verzekerd voor alle gewenste risico's ? - Betaalt u niet teveel ? - Bent u niet onder- of zelfs dubbel verzekerd ?

Copyright © 2015 Verzekerder.nl - Zeker Verder!