Laptopverzekering

U of uw medewerkers gaan vaak op stap met een laptop om de klantgegevens ter plekke aan te passen, reparatiebonnen aan te maken of de orders gelijk in te voeren. Er kan dan veel mee gebeuren en dat heeft dan ook als gevolg dat er maar weinig verzekeraars zijn die deze risico’s willen verzekeren. Bij aanschaf kan men vaak tegen diverse risico’s een verzekering bij de leverancier afsluiten voor privé gebruik maar helaas zelden voor zakelijk gebruik. Een aantal verzekeraars hebben de laptop in een verzekeringspakket ondergebracht in de hoop dat het doorslaggevend is om alles dan maar bij hun onder te brengen. Neem bijvoorbeeld de autoverzekering waarbij men de dekking van diefstal uit de auto van de laptop in meeneemt  terwijl de laptop nooit onbewaakt achter blijft of juist altijd vast ligt met een speciaal slot. In de elektronica verzekering is dekking voor de laptop veelal meegenomen  in de rubriek mobiele computerapparatuur en dan bent u dubbel verzekerd. Naast een laptop heeft u nog desktops en servers  in uw bedrijf waar men niet zonder kan. Wat nu als die computers, het alarmsysteem of het betaalsysteem uitvalt? Met de elektronicaverzekering beperkt u de financiële schade tot het minimum, afhankelijk van de vooraf afgesproken eigen risico. In de meeste gevallen geeft u zelf aan voor welk bedrag u verzekerd wilt zijn en hoeft u geen lijsten bij te houden waarop alle apparatuur vermeldt staat.

Onder de dekking van deze verzekering valt bijvoorbeeld de financiële gevolgen van :
* Overspanning
* inductie
* implosie
* constructie- en materiaalfouten
* schade door reparatie, inspectie, reiniging en revisie

Zowel de schade aan de apparatuur, de herstelkosten als de gevolgschade wordt meestal vergoed. Vochtschade door een omgevallen kop koffie valt onder de eigen schuld schades en is heel erg moeilijk te verzekeren net als verlies en/of diefstal. De verzekeraars onderscheiden in deze verzekering meestal 4 groepen:

* vast opgestelde computerapparatuur en de klimaatbeheersing in de computerruimte
* Mobiele computerapparatuur waaronder bijvoorbeeld laptops en PDA’s
* overig vast opgestelde apparatuur zoals telefooncentrales, kopieermachines, kassasystemen en antidiefstalapparatuur
* overig, bijzonder apparatuur die met naam genoemd worden in het polisblad

Net als bij de machinebedrijfschadeverzekering worden er hier ook eisen gesteld zoals het regelmatig onderhouden van de apparatuur en dat er regelmatig een back-up gemaakt wordt van de te verzekeren databestanden. De goederen zijn veelal ook tijdens transport verzekerd tijdens bijvoorbeeld woon-  werkverkeer, tijdens het transport tussen bedrijfsgebouwen voor noodzakelijke back-up en transport naar de fabrikant, leverancier, reparateur en verhuurder voor onderhoud, reparaties en aanpassingen. Tijdens de reparatie die nodig is voor een verzekerde schade heeft u een andere laptop of computer nodig om de werkzaamheden voort te zetten. Als u deze moet huren dan worden de huurkosten ook meestal  aan u vergoed na overleg met de verzekeringsmaatschappij. Voor de agrariërs is het ondernemen zonder computers ook ondenkbaar geworden. Denk maar eens aan de melkmachines, voederdoseerders, klimaatbeheersing en natuurlijk de boekhouding. Er zijn maatschappijen met een speciaal op deze groep gebaseerde verzekering omdat ze toch een heel ander soort schade lijden.

Verzekering doorlichten

Vraagt u zich eens af: - Bent u wel verzekerd voor alle gewenste risico's ? - Betaalt u niet teveel ? - Bent u niet onder- of zelfs dubbel verzekerd ?

Copyright © 2015 Verzekerder.nl - Zeker Verder!