Kostbaarhedenverzekering

Veel mensen bezitten een video- en / of fotocamera. Op het moment dat die buiten de erf grens komen vallen ze niet meer onder de inboedelverzekering. De naam zegt het al een beetje: INboedel, boedel die zich ergens IN bevindt. Deze inboedel, vaak met een waarde eis, is ook buitenshuis te verzekeren. Vaak ook wereldwijd zodat het een leuke aanvulling kan zijn voor uw reisverzekering. Een reisverzekering heeft vaak een polisvoorwaarde waarin staat dat er maximalisering is
betreft uit te keren bedragen voor een groot aantal categorieën. Onder deze categorieën staan vaak dingen zoals de camera’s, sieraden en sportartikelen. De dekking is wereldwijd voor verlies, diefstal en beschadiging door van buiten komend onheil. Bij verlies of diefstal altijd bij de dichtstbijzijnde politiebureau aangifte doen, ook in het buitenland. Van buiten komend onheil is  bijvoorbeeld een loslopende hand die tegen u aanspringt terwijl u een foto staat te maken van uw (klein)kind die aan het spelen is in het park. De camera valt op de grond en de lens barst door de val. Eigenlijk is de eigenaar van de hond aansprakelijk maar die is er niet altijd bij als er wat gebeurt.

Een aantal maatschappijen  verstaat onder kostbaarhedenverzekering alleen de extra dekking voor waardevolle dingen die zich in het huis bevinden. Let dus goed op dat u de juiste keuze maakt.

Verzekeringsmaatschappijen verzekeren niet alles op deze polis. Vaak zijn laptops, brillen, mobieltjes en muziekdragers niet meeverzekerd. Geef altijd goed aan waarom u de keuze maakt om desbetreffende polis af te willen sluiten. Men hoort u dan te vertellen dat een polis overbodig is als de voorwaarden al aangeven dat het te verzekeren artikel niet binnen de dekking valt. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat men er pas achter komt als er sprake is van “schade” en men een claim indient bij de verzekeraar. U heeft polisvoorwaarden ontvangen en de maatschappijen gaan er van uit dat u alles leest en begrijpt wat er in deze informatie staat. In combinatie met uw reisverzekering is er veel mogelijk.

Verzekering doorlichten

Vraagt u zich eens af: - Bent u wel verzekerd voor alle gewenste risico's ? - Betaalt u niet teveel ? - Bent u niet onder- of zelfs dubbel verzekerd ?

Copyright © 2015 Verzekerder.nl - Zeker Verder!