Goederentransportverzekering

Goederenvervoer zit vol risico’s. Beschadiging, diefstal, verlies en vertraging kunnen leiden tot een enorme schadepost. Vervoerders zijn hiervoor maar beperkt aansprakelijk. De goederentransportverzekering biedt dan een vangnet of aanvulling. De goederentransportverzekering dekt beschadiging en verlies van lading (vervoerde zaken) tijdens het transport en tijdens het laden en lossen. De dekking mogelijkheden zijn afhankelijk van een aantal factoren, onder andere:

* Het soort vervoer
* De verpakking van de goederen
* Soort goederen die vervoerd worden
* De eindbestemming van de goederen

De dekking begint te lopen als de goederen in de opslagplaats worden opgepakt en eindigt als de goederen zijn aangekomen in de opslagplaats van de geadresseerde. Er zijn twee meest gangbare verzekeringen. De transportverzekering met een all riskdekking en de evenementen transportverzekering die met name genoemde gevaren dekt. Onder de evenementen dekking vallen bijvoorbeeld de volgende schades:

* schade aan de vervoerde goederen als het vervoerende vaar- of voertuig beschadigd raakt door brand, stranden, zinken, aanvaring of een aanrijding.
* het verliezen of beschadigd raken van de goederen door brand, ontploffing, vallen tijdens het laden of lossen of het te water raken.

Bij een transportverzekering met een all riskdekking zijn vervoersrisico’s gedekt met uitzondering van bederf, eigen schuld van verzekerde en oorlogs- en stakingsgeweld. Stakingsgeweld, schade aan de goederen door toegepast geweld door stakers, kan soms wel meeverzekerd worden. Gekozen kan worden voor eenmalige transportverzekering of een doorlopende verzekering voor vervoer over de weg. (Pauschalpolis) Deze worden ook wel losse post en omzetpolis genoemd. Voor vervoer overzee kan een declaratiepolis gesloten worden waarbij elke zending gedeclareerd moet worden.

Voor welke doelgroep is de transportverzekering van toepassing, onder andere:
* bedrijven die goederen inkopen en verkopen (import en export)
* bedrijven waarvan bedrijfsmiddelen permanent of incidenteel onderweg zijn
* bedrijven die met beroepsvervoerders en transporteurs werken

Hoe wordt de premie berekend

Bij de doorlopende transportverzekering (omzetpolis) voor vervoer, transport over de weg, de Pauschalpolis, wordt de premie van de transportverzekering vooraf berekend op basis van de geschatte vervoersomzet en achteraf (aan het eind van ieder jaar) verrekend. Bij de transportverzekering voor vervoer, transport over zee, waarbij elke zending moet worden gedeclareerd, de declaratiepolis, vindt de premieverrekening van de transportverzekering achteraf plaats op basis van de declaraties.
Bij de transportverzekering voor ondernemingen die hun goederen met eigen vervoermiddelen transporteren, de eigen vervoerverzekering, bedraagt de premie van de transportverzekering veelal een percentage van de omzet, met een bepaald minimumbedrag.

Transportverzekering Averij Grosse
Averij grosse bepaald dat de kosten die gemaakt worden ten behoeve van de redding van het schip en de lading door alle partijen gedragen dienen te worden.  Het regelt de verhouding tussen de gezamenlijke belangen van het schip, de lading en de vrachtpenningen. Ook wanneer uw goederen onbeschadigd zijn kunt u verplicht worden te betalen voor de schade van derden. Dit is het geval wanneer er opzettelijk schade is toegebracht aan de lading en er opofferingen gedaan zijn met als doel het behoud van het schip en de lading of om ergere schade te voorkomen. Iedere partij dient bij te dragen naar verhouding van zijn financiële belang. De bijdrage is dan ook een bepaald percentage van de waarde van de te vervoeren goederen. Heeft u geen transportverzekering dan dient u de bijdrage in Averij grosse zelf te betalen ook al zijn uw goederen onbeschadigd.Transportverzekering BijzonderhedenIn een aantal gevallen kunt u de transportverzekering ook gebruiken voor het verzekeren van het verblijf van bepaalde zaken bij bepaalde gelegenheden zoals tentoonstellingen en beurzen. Ook tijdelijke opslag of verblijf in de vrachtauto, bestelauto of ander vervoermiddel. Denk hierbij aan monstercollecties en zaken voor demonstratie doeleinden.

Verzekering doorlichten

Vraagt u zich eens af: - Bent u wel verzekerd voor alle gewenste risico's ? - Betaalt u niet teveel ? - Bent u niet onder- of zelfs dubbel verzekerd ?

Copyright © 2015 Verzekerder.nl - Zeker Verder!