Brand- en Bedrijfsschadeverzekering

Brand kan grote gevolgen hebben voor uw organisatie. De continuïteit kan in het gedrang komen: het werk kan stil komen te liggen, de inkomsten vallen dan weg en de vaste kosten gaan gewoon door. Kortom:een scenario waar u als werkgever niet blij van wordt. Een brandverzekering, al dan niet uitgebreid met een aantal aanvullende dekkingen, brengt dan uitkomst.

Wat vergoedt de brandverzekering zoal?

De brandverzekering dekt de materiële schade bij brand én de financiële gevolgen ervan. De schade moet zijn veroorzaakt door onder andere blikseminslag, ontploffing, storm, hagel en neerstortende vliegtuigen. Ook de schade die het gevolg is van het blussen van de brand wordt veelal vergoed.

Andere oorzaken die meestal ook onder de verzekeringsdekking vallen zijn:
• schade door braak en inbraak.
• vandalismeschade na inbraak.
• waterschade.
• inductieschade door directe en/of indirecte blikseminslag.
• schade aan de inventaris en goederen die u tijdelijk, bijvoorbeeld voor reparatie, bij anderen ondergebracht heeft.
• extra vervoer- en opslagkosten die u moet betalen na een brand of storm.

Bij de meeste verzekeraars worden de verzekerde bedragen geïndexeerd. Dit betekent dat het verzekerd bedrag wordt aangepast aan de waardestijging van uw bezit. De kans op onderverzekering is hierdoor vrijwel uitgesloten.

Hoe lang wordt er uitgekeerd na een schade.
Hoe lang er een vergoeding voor de geleden schade wordt uitgekeerd is geheel afhankelijk van de situatie. Het hangt af van de schade omvang en de tijd die hierdoor nodig is om weer op de oorspronkelijke productie te komen. Het kan zijn dat er nieuwe machines geleverd moeten worden waar een lange levertijd op zit, het verwijderen van restanten van het gebouw of inventaris en het herwinnen van de afzetmarkt kan enige tijd in  beslag nemen. Het kan allemaal heel veel tijd en geldkosten en een brandbedrijfsschade verzekering is dan echt een uitkomst.

De verzekering is uit te breiden met een aantal extra’s zoals

* Glasverzekering
* Kasgeldverzekering : verzekert geld en/of waardepapieren tegen onder andere brand,  inbraak, ontploffing, diefstal met geweld en transportrisico.
* Koelhuisschade verzekering : als de koelinstallatie uitvalt en de goederen bederven wordt de schade geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de                                   polisvoorwaarden.
* Bedrijfsschade door o.a. uitstromend water uit leidingen
* Schade door het wegvallen van de gas-, water- en stroomlevering
* Vandalisme
* Schade door een sprinklerinstallatie
* Regen, sneeuw en hagel die het gebouw binnen dringt anders dan door openstaande luiken ramen en deuren

Afhankelijk van de werkzaamheden van uw bedrijf is er veel mogelijk. er zijn andere risico’s voor een agrariër dan voor iemand met een kantoor of bedrijfshal vol met productiemachines.

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de daarmee gepaard gaande activiteiten neemt de complexiteit toe en daarmee door de verzekeraars gesteld eisen  om tot acceptatie over te kunnen gaan. Meestal komt er een inspecteur bij u langs die alle risico’s inventariseert en met u alles doorneemt inclusief de beveiliging, brandwerende middelen en alle andere preventieve maatregelen om schade proberen te voorkomen. De inspecteur maakt een rapport op met bevindingen en aanbevelingen. Een aantal van deze aanbevelingen zijn verplicht (dwingend)en moeten eerst uitgevoerd worden voor de verzekeraar over gaat tot verzekeren. De niet verplichte (dwingende) aanbevelingen hoeven  niet opgevolgd te worden maar kunnen wel een premiekorting tot gevolg hebben als u de aanbevelingen wel opvolgd.

Verzekering doorlichten

Vraagt u zich eens af: - Bent u wel verzekerd voor alle gewenste risico's ? - Betaalt u niet teveel ? - Bent u niet onder- of zelfs dubbel verzekerd ?

Copyright © 2015 Verzekerder.nl - Zeker Verder!