Bestuurdersaansprakelijkheid

Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunt u voorkomen dat het persoonlijke vermogen van directeuren, bestuurders, commissarissen en bestuursleden van uw bedrijf, instelling, vereniging of stichting op het spel komt te staan door bestuurlijke beslissingen. Wat vergoedt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zoal:
De Bestuursaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw privévermogen tegen claims op grond van:

  • Wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid.
  • Onbehoorlijke taakvervulling van een bedrijf, (sport)vereniging of stichting.
  • Onzorgvuldig handelen tegenover derden

Voor welk bedrag er verzekerd kan worden is afhankelijk van een aantal factoren:

* De grote van uw bedrijf, vereniging of stichting.
* De werkzaamheden van de organisatie.

Waarom deze verzekering als we al een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben? Deze verzekering biedt wel bescherming tegen claims die het gevolg zijn van het (dis)functioneren van een bestuurder en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet. Voor wie is deze verzekering van belang:

* voor directeuren, bestuurders en toezichthouders van (sport)verenigingen en stichtingen.
* als commissaris heeft u een toezichthoudende en raadgevende taak waardoor u verantwoordelijk gehouden kan worden voor tekorten bij een faillissement.

Verzekering doorlichten

Vraagt u zich eens af: - Bent u wel verzekerd voor alle gewenste risico's ? - Betaalt u niet teveel ? - Bent u niet onder- of zelfs dubbel verzekerd ?

Copyright © 2015 Verzekerder.nl - Zeker Verder!