Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wanneer u als bedrijf of ondernemer klanten adviseert kan er schade ontstaan door foute adviezen. Uw klant lijdt schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. In vaktaal heet dat directe of zuivere vermogensschade en dát risico is verzekerd met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Op deze verzekering is zuivere vermogensschade gedekt en met name niet de schade aan personen en/of zaken. Gedekt is de schade die het gevolg is van beroepsfouten. De schade moet ontstaan zijn binnen de verzekeringsduur. Soms is tegen een extra premie het inlooprisico en/of het uitlooprisico mee te verzekeren.

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u zich dus in tegen de financiële gevolgen van eventuele claims. Dit risico is niet voor iedere beroepsgroep gelijk. Een accountant loopt immers andere risico’s dan een adviseur, een makelaar of een advocaat.
De aard van de werkzaamheden zijn dan ook een premie bepalende factor. Andere factoren zijn :

* Grote van het bedrijf(aantal medewerkers).
* Kiest u voor een eigen risico bij schade.
* Doet uw bedrijf zaken met het buitenland.
* Hoogte van het te verzekeren bedrag.

Inloop risico
Schaden waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die worden ontdekt tijdens de looptijd ervan zijn in beginsel niet gedekt. Toch kan dit zogenaamde inlooprisico soms voor een bepaalde periode worden meeverzekerd. Dit voorkomt het zogenaamde dekkingsgat.

Uitloop risico
Indien de schade is veroorzaakt tijdens de verzekeringsduur, maar pas ontstaat na afloop van de verzekeringsduur, dan noemt men dit het uitlooprisico en is vaak mee te verzekeren om een dekkingsgat te voorkomen.

Verzekering doorlichten

Vraagt u zich eens af: - Bent u wel verzekerd voor alle gewenste risico's ? - Betaalt u niet teveel ? - Bent u niet onder- of zelfs dubbel verzekerd ?

Copyright © 2015 Verzekerder.nl - Zeker Verder!