Bedrijfsautoverzekering

Als ondernemer kunt u de verzekering van uw (bestel)auto exact afstemmen op de situatie in uw bedrijf. U heeft de keuze uit drie hoofdverzekeringen en een aantal aanvullende verzekeringen. Daarmee kunt u een maatwerkpakket samenstellen dat perfect aansluit op uw bedrijfssituatie.

Drie bestelautoverzekeringen

• Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WA)
De aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is wettelijk verplicht als u een motorvoertuig heeft. Dit betekent dat u strafbaar bent wanneer u niet voldoet aan deze verplichting. U bent verzekerd als u materiële- of letselschade bij anderen veroorzaakt met uw motorvoertuig aan anderen dan uzelf en u daarvoor aansprakelijk bent. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Met deze verzekering beschermt u zich tegen financiële problemen naar aanleiding van door u veroorzaakte schade.

• Beperkt cascoverzekering (WA+)
Met een beperkte cascoverzekering is uw motorvoertuig verzekerd voor bijvoorbeeld ruitbreuk, “ster” in de ruit, diefstal en schade door storm of bliksem. Ook wanneer u een aanrijding heeft met een dier bent u verzekerd voor de schade die het dier aan uw voertuig heeft toegebracht. Alleen de deuk in bijvoorbeeld de bumper door het dier en niet de schade omdat u bent uitgeweken en een boom heeft geraakt is verzekerd. Bij deze verzekering is meestal een eigen risico van toepassing bij ruitbreuk. Meestal gaat het melden van een schade voor deze rubriek NIET ten koste van de schadevrije jaren en blijft de premie ongewijzigd.

• Volledig cascoverzekering
Met een volledig cascoverzekering bent u naast alle schade die gedekt wordt door een beperkte cascoverzekering, ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorvoertuig. door een ongeval. Wanneer iemand schade aan uw motorvoertuig veroorzaakt door een ongeval bent u ook verzekerd. Schade aan het voertuig door vandalisme is ook vaak mee te verzekeren. Eerst zal uw verzekeraar de schade aan u vergoeden. Uw verzekeraar zal dan vervolgens de schade op de dader verhalen als deze bekend is. Op deze manier krijgt u snel en gemakkelijk uw schade vergoed. Bij deze verzekering is meestal een eigen risico van toepassing en gaat schade gemeld op deze rubriek ten koste van de schadevrije jaren en gaat de premie omhoog vanaf de eerst volgende prolongatiedatum. Bij kleine schadebedragen is het raadzaam te vragen hoeveel premie u meer gaat betalen. Het kan namelijk voorkomen dat u goedkoper uit bent door de schade voor eigen rekening te nemen.

Aanvullende verzekering mogelijkheden

U kunt uw (bestel)autoverzekering uitbreiden met verschillende rubrieken

* Een ongevallen inzittendenverzekering voor chauffeur
* Een ongevallen inzittendenverzekering voor passagiers
* Een verkeersrechtsbijstandsverzekering
* Een rubriek die schade aan de lading van uw bestelauto dekt

Ongevallen inzettende verzekering keert eenmalig uit bij blijvend invalide raken of overlijden door een ongeval. Is men gedeeltelijk blijvend invalide dan wordt er volgens een schema uitgekeerd zodra de mate van invaliditeit medisch is bepaald, doch uiterlijk 2 jaar na het ongeval.

Een greep uit de vastgestelde percentages van het verzekerde bedrag dat in de polis is vast gelegd

* algehele verlamming – 100%
* algehele (functie) verlies van een arm – 65%
* gehoorverlies beide oren – 60%
* algehele (functie) verlies van een voet – 40%
* algehele (functie) verlies van een wijsvinger – 15%
* algehele (functie) verlies van een pink – 10%

Van welke factoren is de hoogte van de premie voor een voertuig afhankelijk?

• vaak de leeftijd van de chauffeur die het meest in het voertuig rijdt.
• merk en type voertuig.
• in welke woonplaats het bedrijf gevestigd is.
• aantal kilometers die op jaar basis gereden worden
• nieuwwaarde van het voertuig
• Hoeveel schadevrije jaren u heeft.
•de hoogte van het verzekerde bedrag voor de ongevallen verzekering

Heeft u eenmanszaak en maar één zakelijk voertuig dan kunt u soms gebruik maken van de reeds opgebouwde schadevrije jaren  met uw privé voertuig. Dit passen ze alleen toe als u het privé voertuig ook daar verzekerd heeft of als u met desbetreffend voertuig ook naar dezelfde maatschappij verhuisd. Vaak worden er maar een maximaal aantal jaren toegekend op papier die weer in mindering gebracht worden op een no-claim verklaring als u de polis beëindigd. Op de verklaring komen alleen de door u daadwerkelijk gereden schadevrije jaren bij desbetreffende maatschappij met het verzekerde voertuig. Op deze manier betaald u wel een heel stuk minder premie dan wanneer u bij nul of 1 schadevrij jaar moet beginnen.

Verzekering doorlichten

Vraagt u zich eens af: - Bent u wel verzekerd voor alle gewenste risico's ? - Betaalt u niet teveel ? - Bent u niet onder- of zelfs dubbel verzekerd ?

Copyright © 2015 Verzekerder.nl - Zeker Verder!