Aansprakelijkheidsverzekering

Als u, uw gezinsleden of huisdieren schade toe brengen aan anderen kan dat een aardige financiële strop ten gevolge hebben. Zeker lichamelijke schade omdat bijvoorbeeld uw hond ontsnapt en tegen een fietser aanloopt die daardoor in het ziekenhuis belandt en u de rekeningen mag betalen. Ook de kinderen kunnen op zeer jonge leeftijd schade toe brengen aan anderen. Tijdens het verschonen van een luier kan een ongelukje snel gebeuren als de nood hoog is. Wordt er een schilderij geraakt of het behang dan kan het schade bedrag aardig oplopen. Kinderen die samen aan het voetballen zijn allemaal verantwoordelijk voor de schade die er ontstaat door een bal door de ruit of tegen een auto.  Loopt uw kind niet zo snel en wordt hij of zij als enige gepakt als dader dan is hij of zij volledig aansprakelijk voor de gehele schade.Dit wordt groepsverantwoordelijkheid genoemd. Er kan wel geprobeerd worden om de schade ook te verhalen op de andere voetballers. Logés, inwonende ouders, schoonouders en grootouders vallen vaak onder de dekking. Ook uw kinderen die door een studie of stage niet bij u in huis wonen, vallen onder uw aansprakelijkheidsverzekering zolang ze nog financieel afhankelijk zijn.  Zelfs paarden, pony’s, schapen, geiten en het kleinvee dat u als hobby heeft vallen vaak onder de verzekering.

Dekking
De meeste maatschappijen verzekeren vanaf 1 miljoen. Het is zeker aan te bevelen niet te kiezen voor een lagere dekking. Tegenwoordig wordt al snel alles in rekening gebracht door de zorgverzekeraar als het met een ongeval te maken heeft. De zorgverzekeraars proberen op deze manier de zorgpremie zo laag mogelijk te houden.

De dekking geldt wereldwijd alleen voor door particulier toegebrachte schade. Schade tijdens een zakenreis  vallen hier niet onder en zijn op een bedrijfs– of beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Voor meer informatie hierover kijkt u in het menu zakelijk.

Verzekering doorlichten

Vraagt u zich eens af: - Bent u wel verzekerd voor alle gewenste risico's ? - Betaalt u niet teveel ? - Bent u niet onder- of zelfs dubbel verzekerd ?

Copyright © 2015 Verzekerder.nl - Zeker Verder!