Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Heeft u werknemers die voor u bij klanten werk verrichten dan loopt u het risico op een schadeclaim. De werknemer kan bijvoorbeeld een kop koffie om stoten over een toetsenbord of ruitbreuk veroorzaken. Het kan ook gebeuren dat het door u geleverde product of dienst schade aan personen of materiële schade veroorzaakt. Een verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid is dan ook eerder noodzaak dan luxe. Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke risico’s. De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering speelt in op alle mogelijke ondernemersrisico’s. Niet alleen schade veroorzaakt door u, uw medewerkers of uw product vallen onder de dekking, maar ook vaak die door eventuele vennoten, stagiairs en vrijwilligers. De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt onder andere dekking voor de financiële gevolgen van:

  • Ongevallen en beroepsziekten die ontstaan tijdens het werk (werkgeversaansprakelijkheid)
  • Schade aan derden door uw werknemers (bedrijfsaansprakelijkheid)
  • Schade aan derden door uw product (productaansprakelijkheid)

De premie is afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld:
* De werkzaamheden die door uw bedrijf gedaan worden.
* De grote van uw bedrijf (aantal werknemers)
* Doet u zaken met bedrijven in het buitenland.
* Kiest u voor een eigen risico bij schade.
* De hoogte van de te verzekeren bedragen.

Inloop risico
Schaden waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die worden ontdekt tijdens de looptijd ervan zijn in beginsel niet gedekt. Toch kan dit zogenaamde inlooprisico soms voor een bepaalde periode worden meeverzekerd. Dit voorkomt het zogenaamde dekkingsgat.

Uitloop risico
Indien de schade is veroorzaakt tijdens de verzekeringsduur, maar pas ontstaat na afloop van de verzekeringsduur, dan noemt men dit het uitlooprisico en is vaak mee te verzekeren om een dekkingsgat te voorkomen.

Verzekering doorlichten

Vraagt u zich eens af: - Bent u wel verzekerd voor alle gewenste risico's ? - Betaalt u niet teveel ? - Bent u niet onder- of zelfs dubbel verzekerd ?

Copyright © 2015 Verzekerder.nl - Zeker Verder!